Този сайт използва бисквитки с продължаването на използването му Вие се съгласявате с това - Виж още
НАЧАЛО»Промоции» Кампания „Коледна топлина“

Кампания „Коледна топлина“

Кампания „Коледна топлина“ обхваща застраховки „Достъпната сигурност за дома”  и „Жилища и домашно имущество” срещу първи риск.

Застраховката "Достъпната сигурност за дома" обхваща физически и юридически лица, собственици, наематели и ползватели на движимо и недвижимо имущество в това число и допълнителни сгради /стопански, спомагателни и др. дори и необитаеми.

 

 

Покритията по тази застраховка са:

 • Пожар, мълния, експлозия;
 • Имплозия;
 • Буря, градушка, пороен дъжд, наводнение, ураган (падащи дървета, клони и други);
 • свличане и/или срутване на земни пластове или действие на подпочвени води;
 • Умишлен палеж и/или експлозия;
 • Злонамерени действия на трети лица;
 • Земетресение;
 • Тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед;
 • Измокряне на имущества вследствие изтичане на вода и пара;
 • Удар от превозно средство;
 • Замръзване;
 • Чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели;
 • Кражба чрез взлом.
 • Възможност за допълнително покритие по избор и/или комбинация: „Късо съединение/ токов удар” и „Гражданска отговорност към трети лица” (за щетите причинени на съседите Ви).

Преференциалните условия по тази застраховка са:

 • за застраховка „Достъпната сигурност за дома” - допълнителна отстъпка в размер на 30 % от тарифата. Останалите отстъпки в тарифата на застраховката остават без промяна, като сборът от всички отстъпки не може да надвишава 40%;

Застраховката "Жилища и домашно имушество" срещу първи риск обхваща български или чуждестранни физически лица, собственици на имота или ползващи го на законно основание.

 Предмет на застраховката са: сгради и/или намиращото се в тях движимо имущество.

Покритието по тази застраховка включва пълна загуба, частична вреда и/или разходи във връзка със застрахованото имущество, причинени от или вследствие на:

Основните покрития по тази застраховка са: 

 • пожар, вкл. последиците от гасенето му
 • експлозия
 • мълния
 • сблъскване или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар.

Промоционалните условия са:

       •  за застраховка „Жилища и домашно имущество” срещу първи риск -допълнителна отстъпка в размер на 30 %. По тази застраховка не се начисляват други отстъпки.

 

Период на кампанията :21 ноември 2016 – 31 януари 2017 г.