Този сайт използва бисквитки с продължаването на използването му Вие се съгласявате с това - Виж още
НАЧАЛО»Промоции» Коледна промоция на "Защитено имущество" и "Защитена фамилия"

Коледна промоция на "Защитено имущество" и "Защитена фамилия"

Застраховката "Защитено имущество" е насочена към физически и юридически лица , извършващи производствена или непроизводствена дейност.

Застраховат се собствени или на законно основание наети, предоставени на отговорно пазене или разпореждане имущества, в това число:

  • недвижими имущества – производствени и непроизводствени сгради;
  • движими имущества – машини, съоръжения и оборудване; компютри, аудиовизуална и офис техника; транспортни средства; стопански инвентар; разходи за придобиване на ДМА; други ДМА; произведения на изкуството;
  • стоково-материални запаси: стоки; материали и суровини; незавършено производство; продукция;
  • чужди движими и недвижими имущества, намиращи се в застрахования обект и собственост на трети лица, които застрахованият владее, контролира и/или ползва на законно основание.

Предоставяме допълнителна коледна отстъпка в размер на 20%  , а минималната цена , за която може да се сключи застраховката е 20 лв.

Застраховката "Защитена фамилия" покрива рискове по движимо и недвижимо имущество на физически лица.

Застраховката покрива щети на собствени, наети или държани на друго правно основание имущества, както следва:

  • Недвижими имущества – жилищни сгради;
  • Движими имущества – общо обзавеждане, битови електроуреди, аудиовизуална и електронна техника, лични и други вещи, използвани в домакинството.

Отстъпката за този вид имуществена застраховка е 20% като минималната цена е 10 лв.

Срок на промоцията: 01.11.2016-31.12.2016г.