Този сайт използва бисквитки с продължаването на използването му Вие се съгласявате с това - Виж още

Ние се грижим

  • За допълнителна отстъпка до 10%
  • За съдействие при възникване на щети
  • За безплатна доставка на полиците до 24 часа

Застраховка Злополука - Онлайн Запитване

НАЧАЛО»ЗАСТРАХОВКИ» Застраховка "Злополука"

Застраховка "Злополука"

Застраховка „Злополука“ е застраховка с индивидален или групов характер предназначена за физически лица,  свързана с покриване на рискове за събития отнасящи се до живота и здравето на същите.Злополука е всяко събитие,довело до смърт или телесно увреждане на застрахованото лице в резултат на непредвидени внезапни въздействия от външен произход,които застрахованото лице не си е причинило умишлено.Застрахователното покритие може да бъде разширявано по желание на Застрахования, като допълнително бъдат договорени специални клаузи в застрахователната полица в съответната избрана компания.Застрахователната сума може да бъде увеличавана или намалявана според изискванията на клиента.Като последствие от нея,включително определянето на рисковия клас ,покритите рискове и срок се формира застрахователната премия.Премията може да бъде платена както еднократно,така и разсрочено.Обезщетенията изплащани на Застрахования могат да бъдат фиксирани парични суми или според размера на причинените вреди.

 

Застрахователят не заплаща щети причинени от:

-застрахованият съзнателно причини собствената си смърт

-извършване на престъпление от общ характер

-война,военни действия или вследствие на терористичен акт

Задължителна застраховка "Трудова злополука"

Информация за Застраховка"Трудова злополука"

Виж още

Задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в обществен превоз

Задължителна застраховка

Виж още

Застрахователни компании - Наши партньори