Този сайт използва бисквитки с продължаването на използването му Вие се съгласявате с това - Виж още
НАЧАЛО»ЗАСТРАХОВКИ»Застраховка "Злополука"» Задължителна застраховка "Трудова злополука"

Задължителна застраховка "Трудова злополука"

Застраховка "Трудова Злополука" е застраховка имаща задължителен характер за работодателите да застраховат работниците и служителите си,които извършват работа,при която съществува опасност за здравето и живота им.Всички разноски относно този вид застраховка са за сметка на работодателя.Застрахователната сума се определя на базата на индивидуалните месечни брутни работни заплати на застрахованите работници и служители към момента на сключване на застраховката.Премията се изчислява от действащата тарифа на компанията избрана от Застрахования,като тя може да бъде годишна или месечна,в зависимост от срока на трудово правоотношение между работника или служителя и работодателя.Може да се заплаща еднократно или на разсрочени вноски.

 

Задължителна застраховка "Трудова Злополука" покрива следните рискове:

-смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука

-трайна загуба на работоспособност вследствие на трудова злополука∗

-временна загуба на работоспособност вследствие на трудова злополука∗

-допълнителни рискове с писмени договорки между Застраховател и Застрахован

 

∗Временната неработоспособност и степента на трайно намалената работоспособност се удостоверяват с болнични листове и експертни решения, издадени от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността.