Този сайт използва бисквитки с продължаването на използването му Вие се съгласявате с това - Виж още
НАЧАЛО»ЗАСТРАХОВКИ»Застраховка професионална отговорност» Задължителна застраховка "Професионална отговорност на Туроператори"

Задължителна застраховка "Професионална отговорност на Туроператори"

Застраховката "Професионална отговорност на Тупоператори" е задължителна съгласно ЗТ и Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора.Застраховката се отнася за 

Отговорността на посочен в застрахователната полица лицензиран туроператор или турагент, за вреди причинени на потребител на организирани групови или индивидуални туристически пътувания с обща цена (организирани пътувания) в следствие на неплащане от страна на Застрахования към негови контрагентите и/или доставчици, включително при негова неплатежоспособност и несъстоятелност.

Застрахователното покритие включва:

  • възстановяване на платените от потребителя по договора суми за организирано пътуване преди започване на пътуването;
  • заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени само част от услугите, уговорени в договора;
  • разходите, свързани с връщане на потребителя до началния пункт на пътуването;
  • съдебни разноски по претенции, предявени с влязло в сила съдебно решение;
  • разноски за уреждане на претенции;
  • вреди, понесени от потребител(и) на организирани пътувания в цял свят.

Застраховката се сключва, съобразно декларирания от туроператора годишен оборот на краен потребител или за новосъздадените предприятия на база бизнес план.

Към горното покритие до определен лимит могат да бъдат включени направените от туроператора разноски във връзка с искове и/или разходи за адвокатска защита.