Този сайт използва бисквитки с продължаването на използването му Вие се съгласявате с това - Виж още

Ние се грижим

  • За допълнителна отстъпка до 15%
  • За уведомяване при изтичаща полица или вноска
  • За съдействие при възникване на щети
  • За безплатна доставка на полиците до 24 часа

Автокаско Калкулатор

 
НАЧАЛО»ЗАСТРАХОВКИ» Автокаско

Автокаско

 

По застраховка Автокаско се застраховат леки,лекотоварни и товарни автомобили,мотопеди и мотоциклети,влекачи,автобуси,ремаркета и полуремаркета, тролейбуси, селскостопански, строителни, вътрешнозаводски, колесни и верижни машини.При пътен инцидент /ПТП/, кражба или самопричиняване на вреди по колата, застрахователната компания по "Каско" покрива част или изцяло бъдещите разходи за сервизни и други услуги, които целят възстановяване на автомобила в състоянието, в което е бил към момента на сключване на застраховката.

Може да изберете няколко вида каско като те са обособени според рисковете , които покриват.

Пълно Каско

Застраховката “Каско” на МПС може да бъде с покритие за всички рискове (пълно Каско) – покрива пълна загуба или частична щета на застрахования автомобил при определени събития:

- Кражба на колата;
- Пожар и/или експлозия по време на престой и неработещ двигател, вследствие на гръм (мълния);
- Пожар и/или експлозия, възникнал и по време на престой при неработещ двигател, в резултат на техническа неизправност и/или случайно събитие;
- Авария, произлязла от сблъскване с автомобил или с други подвижни и неподвижни предмети, от удар с хора и животни, от препятствия по пътното платно;
- Пожар и/или експлозия по време на движение на МПС и при включване и работа на двигател по време на престой;
- Злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в механично, химично или друго въздействие върху застрахованото МПС;
- Пълна загуба или частична щета на застрахования автомобил от друго пътно превозно средство, човек, животно или предмет, когато застрахованата кола е паркирана;
- Природни бедствия;

Частично Каско

Застрахователната полица „Частично каско” включва покритие за щети при:

- Пожар и/или експлозия, възникнал/и по време на движение и при включване и работа на двигател по време на престой;
- Авария, произлязла от сблъскване с друг автомобил или с други подвижни и неподвижни предмети, от удар с хора и животни, от препятствия по пътното платно като земни и скални маси, падащи дървета и клони, падащи предмети от сгради и летателни тела;
- Пълна загуба или частична щета на застрахования автомобил от друго пътно превозно средство, човек, животно или предмет, когато застрахованото МПС е било паркирано;
- Злоумишлени действия на трети лица върху застрахованото МПС;

 

Какво представлява каско "Анти криза" ?

Какво представлява каско "Анти криза" ?

Виж още

Какво представлява Автоасистанс ?

Какво представлява Автоасистанс ?

Виж още

Застрахователни компании - Наши партньори